Najpopularniejsze w tajskiej Wikipedii w lutym 2021 roku

WikiRank.net
wer. 1.02
# Zmiany Nazwa Popularność
1+116วันมาฆบูชา
2+12เอสบีโอเบท
3-2องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
4-1การ์ลัส ปุดจ์ดาโมน
5+2เฟซบุ๊ก
6-2พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
7-2อสมท
8+5ประเทศไทย
9+14ยูทูบ
100พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
11-3พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
12+10ระบบสุริยะ
13+47ประเทศพม่า
14-2สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
15-9พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
16-7อาณาจักรอยุธยา
170สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
18+8ภาคเหนือ (ประเทศไทย)
19-8อาณาจักรสุโขทัย
20+12สงครามโลกครั้งที่สอง
21-6วอลเลย์บอล
22+48ประยุทธ์ จันทร์โอชา
23+24รายชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
24+6ผ่าพิภพไททัน
25+27อินเทอร์เน็ต
26+1244วันวาเลนไทน์
27-8พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
28+16ประเทศจีน
29+1872อองซานซูจี
30+12สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
31+46ภาษาอังกฤษ
32-7เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
33+32รายการรหัสไปรษณีย์ไทย
34-14การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475
35+15ภาคอีสาน (ประเทศไทย)
36-9พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
37+20รายชื่ออักษรย่อของจังหวัดในประเทศไทย
38-14ทวีปเอเชีย
39+542ตรุษจีน
40-7สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
41+17กรุงเทพมหานคร
42+38ประเทศเวียดนาม
43-6สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
44+30ประเทศสิงคโปร์
45+1สหรัฐ
46+15สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
47-12พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
48+27ประเทศญี่ปุ่น
49+64ธงชาติไทย
50+53จังหวัดของประเทศไทย
51+18เครื่องคิดเลข
52+11ประเทศลาว
53-35ตารางธาตุ
54-14ประชาธิปไตย
55-1ภาคกลาง (ประเทศไทย)
56-11สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
57-26ดาบพิฆาตอสูร
58-7รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย
59+235สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
60-21การระบาดทั่วของโควิด-19
61+15รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
62-26พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
63-15พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
64-30ทวีปยุโรป
65-49เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
66+162ดาวอังคาร
67+63วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
68+13ประเทศออสเตรเลีย
69+21ภาคใต้ (ประเทศไทย)
70+55เทคโนโลยีสารสนเทศ
71-43บาสเกตบอล
72-19รายชื่อตอนในยอดนักสืบจิ๋วโคนัน (แอนิเมชัน)
73+48ประเทศเกาหลีใต้
74+35ประเทศกัมพูชา
75+21ประเทศมาเลเซีย
76-35ทวีปอเมริกาเหนือ
77-39การระบาดทั่วของโควิด-19 ในประเทศไทย
78-7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
79-17เอ็นซีที
80+5สงครามเย็น
81+43จังหวัดเชียงใหม่
82+83ไพทอน (ภาษาโปรแกรม)
83+36ประเทศอินโดนีเซีย
84-55อริยสัจ 4
85+38มอเตอร์
86+45โลก (ดาวเคราะห์)
87+7รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
88+3แผ่นดินไหว
89-30สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
90-35อาณาจักรธนบุรี
91-9ศาสนาพุทธ
92-19ทวีปแอฟริกา
93+13ดวงอาทิตย์
94+21รายชื่อธนาคารในประเทศไทย
95-29ทวีปอเมริกาใต้
96+14พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
97+40รายการคำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด
98-12สหประชาชาติ
99-7สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
100-7เหตุการณ์ 14 ตุลา
1-100 | 101-200 | 201-300 > >>

Statystyka jakości

WikiRank

Projekt jest przeznaczony do automatycznej względnej oceny artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii. Obecnie WikiRank pozwala porównywać ponad 40 mln artykułów Wikipedii w 55 językach. Wskaźniki jakości artykułu są oparte na kopii zapasowej Wikipedia (stan na marzec 2021). Przy obliczaniu popularności uwzględniono statystyki artykułów za ostatni badany miesiąc (luty 2021 roku). Dla wartości historycznych polularności oraz ZA zostały wykorzystane dane z lat 2002-2021... Więcej informacji