Najpopularniejsze w tajskiej Wikipedii w sierpniu 2016 roku

WikiRank.net
wer. 1.5
# Zmiany Nazwa Popularność
1 58โอลิมปิกฤดูร้อน 2016
2 5สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3 543กีฬาโอลิมปิก
4 193โปเกมอน
5 1820คิง เพาเวอร์ มหานคร
6 5ประเทศไทย
7 352เพลิงนรี
80พิษสวาท
9 3172การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
10 9พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
11 4เศรษฐกิจพอเพียง
12 4พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13สรุปเหรียญโอลิมปิกฤดูร้อน 2016
14 707ซีควินท์
15 4พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
16 17ประเทศสิงคโปร์
17 7ประเทศลาว
18 13ประเทศพม่า
19 200พิมประภา ตั้งประภาพร
20 1อาณาจักรอยุธยา
21 8กรุงเทพมหานคร
220รายการธาตุเคมี
23 13ทวีปเอเชีย
24 38ประยุทธ์ จันทร์โอชา
25 16การออกเสียงประชามติ
26 32ประเทศมาเลเซีย
27 33ประเทศเวียดนาม
28 35เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
29 42ประเทศบรูไน
30 34ประเทศกัมพูชา
31 174มิกค์ ทองระย้า
32 70ดาวิกา โฮร์เน่
33 43ประเทศฟิลิปปินส์
340ตารางธาตุ
35 26พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
36 8พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
37 3186วอลเลย์บอลหญิงในโอลิมปิกฤดูร้อน 2016
38 15ตารางธาตุพร้อมชื่อ
39 75ระบบสุริยะ
40 11ภาษาอังกฤษ
41 7แอนดริว เกร้กสัน
42 37ประเทศอินโดนีเซีย
43 34เครือข่ายคอมพิวเตอร์
44 4รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย
45 163โปเกมอน โก
46 7พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
470สหรัฐ
48 19ประเทศญี่ปุ่น
49 16ประเทศจีน
50 25ประเทศออสเตรเลีย
51 30สงครามโลกครั้งที่สอง
520ประวัติศาสตร์ไทย
53 8รายชื่อละครโทรทัศน์ทางช่อง 7 เอชดี
54 19ก็อตเซเวน
55 30ทวีปยุโรป
56 19ยศทหารและตำรวจไทย
57 8034วิชชุดา สวนสุวรรณ
58 334สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
59 9รายชื่อละครโทรทัศน์ทางช่อง 3 เอชดี
60 17ศาสนาพุทธ
61 171เปรม ติณสูลานนท์
62 49อินเทอร์เน็ต
63 6สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
64 2685วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
65 7ประชาธิปไตย
66 5550ประเทศไทยในโอลิมปิก
67 14สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
68 21อาณาจักรสุโขทัย
69 850ทีมพลีชีพ มหาวายร้าย
70 95สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
71 1682ประเทศไทยในโอลิมปิกฤดูร้อน 2016
72 34สุทัตตา อุดมศิลป์
73 56รายชื่อจังหวัดของประเทศไทยเรียงตามพื้นที่
74 53เทคโนโลยีสารสนเทศ
75 5951วันสารทจีน
76 45รายชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
77 28อริยสัจ 4
78 37ทวีปแอฟริกา
79 3744ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
80 45รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
81 213วิทยาศาสตร์
82 73สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
83 7877สรุปเหรียญโอลิมปิกฤดูร้อน 2012
84 24สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
85 11คอมพิวเตอร์
86 9654สรุปเหรียญรางวัลโอลิมปิกตลอดกาล
87 154เศรษฐศาสตร์
88 28รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
89 539รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
90 3213พระราชกฤษฎีกา
91 31จังหวัดของประเทศไทย
92 8045แบล็กพิงก์
93 109ปิโตรเลียม
94 3รายการรหัสไปรษณีย์ไทย
95 42ประเทศเกาหลีใต้
96 30บาสเกตบอล
97 75พลังงานทดแทน
98 3วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
99 75วรนุช ภิรมย์ภักดี
100 40ภาคเหนือ (ประเทศไทย)
1-100 | 101-200 | 201-300 > >>

WikiRank

Projekt jest przeznaczony do automatycznej względnej oceny artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii. Obecnie WikiRank pozwala porównywać ponad 42 mln artykułów Wikipedii w 55 językach. Wskaźniki jakości artykułu są oparte na kopii zapasowej Wikipedia (stan na listopad 2022). Przy obliczaniu popularności uwzględniono statystyki artykułów za ostatni badany miesiąc (październik 2022 roku). Dla wartości historycznych popularności oraz ZA zostały wykorzystane dane z lat 2001-2022... Więcej informacji

Template by Colorlib