Tajska Wikipedia

WikiRank.net
wer. 1.01

W dniu 30 września 2020 roku najbardziej popularnymi artykułami w tajskiej Wikipedii były: คลื่นสึนามิ, จารึกพ่อขุนรามคำแหง, รายพระนามและชื่อผู้บัญชาการทหารบกไทย, นวมทอง ไพรวัลย์, มอเตอร์, ประเทศฝรั่งเศส, จังหวัดนครราชสีมา, พระสุนทรโวหาร (ภู่), หมา, เสกสรรค์ ประเสริฐกุล.

# Zmiany Nazwa Jakość
1+150คลื่นสึนามิ
57.0189
2+54จารึกพ่อขุนรามคำแหง
45.8829
3++รายพระนามและชื่อผู้บัญชาการทหารบกไทย
50.4553
4++นวมทอง ไพรวัลย์
29.0554
5++มอเตอร์
59.0044
6++ประเทศฝรั่งเศส
94.8575
7++จังหวัดนครราชสีมา
75.5042
8++พระสุนทรโวหาร (ภู่)
91.125
9+98หมา
48.4383
10++เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
49.6876
11+85กฐิน
62.391
12++ซอฟต์แวร์
26.865
13+1ลมซ่อนรัก (ละครโทรทัศน์)
29.2629
14++Scratch
19.3023
15+467โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
60.4101
16+150แจ๊ส ชวนชื่น
34.4637
17+31กำแพงเมืองจีน
33.6182
18++บ้านสาวโสด
21.3963
19++ระบบปฏิบัติการ
23.0541
20++ICD-10 บทที่ 20: สาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วยและการตาย
20.5671
21+40แปลก พิบูลสงคราม
80.4572
22+44ทวีปอเมริกาใต้
50.6491
23-19ประวัติศาสตร์ไทย
100.0
24+237จังหวัดนครปฐม
56.4426
25+104ภาคตะวันออก (ประเทศไทย)
49.7478
26++รายชื่อจังหวัดของประเทศไทยเรียงตามพื้นที่
27.9213
27++ช้อปปี้
36.1706
28+42จังหวัดสมุทรปราการ
64.2887
29-18วรันธร เปานิล
32.6648
30++ฟุตบอล
35.1906
31-3อาณาจักรศรีวิชัย
30.5237
32-22ภาคใต้ (ประเทศไทย)
58.1715
33-7จังหวัดภูเก็ต
65.8594
34++รายการคำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด
52.516
35+47สามก๊ก
75.235
36+280กองทัพบกไทย
83.1255
37-7ศาสนาอิสลาม
45.9064
38+40ดวงอาทิตย์
74.8933
39+74อาณาจักรละโว้
24.7122
40+149เครือข่ายคอมพิวเตอร์
46.288
41-25ประเทศเยอรมนี
80.8047
420สงครามเย็น
41.7464
43++พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
60.0179
44+24ยศทหาร
24.2336
45-11รายการสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
36.4365
46-11จังหวัดน่าน
65.7968
47+65ธนาคารออมสิน
35.9964
48+51ICD-10
12.5798
49++ธนภพ ลีรัตนขจร
51.88
50++จังหวัดชลบุรี
62.2154
51-24ทวีปยุโรป
54.5089
52-3สหราชอาณาจักร
100.0
53++โลก (ดาวเคราะห์)
100.0
54-25รายชื่อโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
37.3892
55-11สหประชาชาติ
85.379
56++จิระนันท์ พิตรปรีชา
24.1317
57+144พระไตรปิฎก
22.4563
58+61พลังงานแสงอาทิตย์
49.9767
59-50การระบาดทั่วของไวรัสโคโรนา พ.ศ. 2562–2563
94.8357
60-54ตะไคร้
31.3702
61+153ดาวอังคาร
100.0
62+56จีเมล
59.7765
63-13สหภาพยุโรป
63.0803
64++1 ตุลาคม
22.4133
65++ทวารวดี
36.0302
66+191ธนาคารไทยพาณิชย์
40.4388
67++รายชื่อประเทศเรียงตามจำนวนประชากร
60.7124
68++จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
100.0
69++กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
29.5782
70+212เหตุผลวิบัติ
26.5854
71+297โขน
88.6108
72+395ธนาคารโลก
34.214
730มหาวิทยาลัยศิลปากร
95.3723
74-43เอาต์ลุกดอตคอม
31.0892
75+109จีเอ็มเอ็มทีวี
49.4313
76++ชวลิต ยงใจยุทธ
63.2016
77+140อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
44.365
78+105แบตเตอรี่
45.1036
79+61กติกาฟุตบอล
39.7321
80++การตั้งชื่อพายุหมุนเขตร้อน
84.2282
81+127จังหวัดอุดรธานี
66.5898
82-50พฤษภาทมิฬ
56.4561
83+5กระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย)
42.7155
84-77วชิรวิชญ์ ชีวอารี
43.6512
85++อีเอฟแอลคัพ
48.6737
86++ประเทศรัสเซีย
97.7009
87++น้ำอัดลม
27.8694
88-68ประเทศอินเดีย
72.8377
89++วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
39.8717
90-9สัตว์ป่าสงวน
25.5287
91+64สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
22.4913
92+501ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ
42.9118
93++สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์
68.1569
94+104พรหมวิหาร 4
9.273
95-41อาหารไทย
46.0533
96-78กล้วย
60.2574
97++ฝนหลวง
28.6069
98+43บรรณานุกรม
21.5164
99++อารมณ์ โพธิ์หาญรัตนกุล
28.171
100+6มะพร้าว
54.1454

Popularność tajskiej Wikipedii 30 września 2020

W dniu 30 września 2020 roku w tajskiej Wikipedii było 2.09 mln odwiedzin z Tajlandii, 22.95 tys. odwiedzin z Kanady, 18.15 tys. odwiedzin ze Stanów Zjednoczonych, 15.17 tys. odwiedzin z Lao PDR, 8.21 tys. odwiedzin z Singapuru, 4.12 tys. odwiedzin z Niemiec, 4.09 tys. odwiedzin z Japonii, 3.52 tys. odwiedzin z Australii, 2.63 tys. odwiedzin z Korei Południowej, 2.45 tys. odwiedzin ze Zjednoczonego Królestwa oraz 27.98 tys. odwiedzin z innych państw.

Statystyka jakości

WikiRank

Projekt jest przeznaczony do automatycznej względnej oceny artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii. Obecnie WikiRank pozwala porównywać ponad 40 mln artykułów Wikipedii w 55 językach. Wskaźniki jakości artykułu są oparte na kopii zapasowej Wikipedia (stan na czerwiec 2020). Przy obliczaniu popularności uwzględniono statystyki artykułów za ostatni miesiąc (30 września 2020 roku). Przy obliczaniu aktualnej popularności oraz Zainteresowania Autorów (ZA) artykułów uwzględniono dane z marca 2020 roku. Dla wartości historycznych polularności oraz ZA zostały wykorzystane dane z lat 2002-2020... Więcej informacji