Tajska Wikipedia

WikiRank.net
wer. 1.02

W dniu 21 września 2021 roku najbardziej popularnymi artykułami w tajskiej Wikipedii były: องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, อสมท, ฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2020, การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475, ลิซ่า (นักร้องชาวไทย), เทศกาลไหว้พระจันทร์, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, สุจินดา คราประยูร, พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.

# Zmiany Nazwa Jakość
1++องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
59.033
2++อสมท
55.2119
3++ฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2020
4.0373
4++การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475
72.9331
5++ลิซ่า (นักร้องชาวไทย)
56.3386
6++เทศกาลไหว้พระจันทร์
30.1947
7++เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
72.9859
8++สุจินดา คราประยูร
59.2428
9++พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
97.7405
10++พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
74.0975
11++วอลเลย์บอล
38.2306
12++อริยสัจ 4
21.434
13++สงครามโลกครั้งที่สอง
100.0
14++อำนาจอธิปไตย
21.9707
15++พอลิเมอร์
34.3313
16++อาณาจักรอยุธยา
96.2735
17++รำวงมาตรฐาน
23.1463
18++ตารางธาตุ
100.0
19++ประชาธิปไตย
94.8089
20++ทวีปเอเชีย
67.9678
21++ประเทศไทย
100.0
22++ประเพณีสารทเดือนสิบ
19.5349
23++เหตุการณ์ 14 ตุลา
55.4916
24++พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
68.0069
25++คลื่น
32.8057
26-22ขนมไหว้พระจันทร์
25.0102
27++ทวารวดี
36.8394
28++รายชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
55.451
29++พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
98.0835
30++ทวีปแอฟริกา
65.2568
31++วันมหิดล
24.4328
32++สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
93.2693
33++การสังเคราะห์ด้วยแสง
30.7003
34++ทวีปอเมริกาใต้
53.2068
35++พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
96.9791
36++สงครามเย็น
44.3827
37++ประเทศออสเตรเลีย
95.0
38++สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
99.2483
39++ระบบสุริยะ
95.744
40++สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
90.7433
41++ชูซ็อก
20.0897
42++ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์
34.6388
43++อาณาจักรล้านนา
54.8485
44++บาสเกตบอล
55.4529
45++อาณาจักรละโว้
30.5429
46++อาณาจักรสุโขทัย
61.727
47++ธานี สมบูรณ์ทรัพย์
25.2707
48++สนธิสัญญาเบาว์ริง
69.5651
49++ประเทศจีน
86.7819
50-6การหายใจระดับเซลล์
24.4359
51++ประยุทธ์ จันทร์โอชา
100.0
52++สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
88.1152
53++บีทีเอส (กลุ่มนักร้อง)
65.9018
54++รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
46.2315
55++พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
71.1474
56+706อีเอฟแอลคัพ
48.6451
57++ศาสนาพุทธ
68.6529
58++สหประชาชาติ
86.2498
59++แบล็กพิงก์
86.7804
60++ประเทศลาว
72.1101
61++อาณาจักรธนบุรี
69.0671
62++แรงเสียดทาน
39.1884
63++นิทานเวตาล
23.6696
64++เหตุการณ์ 6 ตุลา
100.0
65++การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง
95.5556
66++อาณาจักรหริภุญชัย
28.1364
67++พฤษภาทมิฬ
59.7627
68++เมโสโปเตเมีย
22.01
69++ภาษาอังกฤษ
82.5191
70++รายชื่อจังหวัดของประเทศไทยเรียงตามพื้นที่
26.8196
71++ศาสนาอิสลาม
45.9064
72-71วัฒนธรรม
70.0846
73-30ไมโทซิส
17.4784
74+5ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่
12.9906
75++ยูทูบ
52.0359
76-68อาณาจักรศรีวิชัย
32.783
77-75จารึกพ่อขุนรามคำแหง
46.1284
78++การจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ (หน้าข้อมูล)
26.9238
79++บาคะรา
20.9341
80++ประเทศสิงคโปร์
66.1804
81-29ไมโอซิส
14.6707
82++ทวีปยุโรป
54.4079
83++ออร์แกเนลล์
43.7211
84++โน้ตดนตรี
28.8649
85-78ศาสนาฮินดู
82.7661
86++โขน
88.6237
87-13ประเทศเกาหลีใต้
70.8606
88-85สหรัฐ
100.0
89++ประเทศมาเลเซีย
64.8092
90++แผ่นดินไหว
42.6104
91++เดชา สุขารมณ์
27.1188
92++พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
75.7285
93-88ขันธ์
12.8074
94-33ฟุตซอล
49.975
95-74พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
52.5116
96++พระไตรปิฎก
23.1645
97-72วันอาสาฬหบูชา
89.6938
98-84โคลงสี่สุภาพ
27.197
99+4รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
63.8876
100-90วันวิสาขบูชา
88.3749

Popularność tajskiej Wikipedii 21 września 2021

W dniu 21 września 2021 roku w tajskiej Wikipedii było 2.49 mln odwiedzin z Tajlandii, 44.14 tys. odwiedzin ze Stanów Zjednoczonych, 11.63 tys. odwiedzin z Lao PDR, 6.63 tys. odwiedzin z Singapuru, 4.48 tys. odwiedzin z Indii, 3.95 tys. odwiedzin z Niemiec, 3.30 tys. odwiedzin z Japonii, 2.92 tys. odwiedzin z Australii, 2.80 tys. odwiedzin z Kanady, 2.52 tys. odwiedzin z Seszeli oraz 37.45 tys. odwiedzin z innych państw.

Statystyka jakości

WikiRank

Projekt jest przeznaczony do automatycznej względnej oceny artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii. Obecnie WikiRank pozwala porównywać ponad 40 mln artykułów Wikipedii w 55 językach. Wskaźniki jakości artykułu są oparte na kopii zapasowej Wikipedia (stan na marzec 2021). Przy obliczaniu popularności uwzględniono statystyki artykułów za ostatni badany miesiąc (luty 2021 roku). Dla wartości historycznych polularności oraz ZA zostały wykorzystane dane z lat 2002-2021... Więcej informacji