Tajska Wikipedia

WikiRank.net
wer. 0.99

W dniu 20 lutego 2020 roku najbardziej popularnymi artykułami w tajskiej Wikipedii były: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, เอลนีโญ, ปักหมุดรักฉุกเฉิน, พายุหมุนเขตร้อน, ภาคกลาง (ประเทศไทย), รำวงมาตรฐาน, แบดมินตัน, รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย, ภาคอีสาน (ประเทศไทย).

# Zmiany Nazwa Jakość
1+26พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
64.2311
20พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
96.2253
3++เอลนีโญ
14.9254
4++ปักหมุดรักฉุกเฉิน
-
5+7พายุหมุนเขตร้อน
99.5431
6++ภาคกลาง (ประเทศไทย)
41.1339
7+23รำวงมาตรฐาน
7.8055
8++แบดมินตัน
14.3741
9++รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย
44.0282
10++ภาคอีสาน (ประเทศไทย)
48.5256
11+3ยศทหารและตำรวจไทย
62.8468
12-8อริยสัจ 4
5.7373
13-7สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
95.1667
14-7เหตุการณ์ 14 ตุลา
39.7961
15++สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
83.7938
16+2วันมาฆบูชา
66.7862
17++ปิโตรเลียม
61.959
18-2จังหวัดลพบุรี
51.4226
19-4ดวงอาทิตย์
69.4252
20++พลังงานทดแทน
40.1353
21+17อินเทอร์เน็ต
25.6652
22-1สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
56.3781
23-12รายชื่ออักษรย่อของจังหวัดในประเทศไทย
6.1724
24+2ประเทศพม่า
79.7265
25-12ภาคใต้ (ประเทศไทย)
47.282
26++แปลก พิบูลสงคราม
70.7561
27+6โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2)
-
28+6ประชาธิปไตย
93.2516
29++เจเนรัลมอเตอร์
32.4723
30-10พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
52.1055
31-8ประเทศสิงคโปร์
59.6146
32-22ประเทศจีน
83.7329
33-5ภาษาอังกฤษ
79.5653
34-15แผ่นดินไหว
31.2832
35+9สหรัฐ
100.0
36-19ดาวอังคาร
100.0
37+13กติกาฟุตบอล
27.7882
38-6ประเทศเวียดนาม
73.6315
39+4พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
40.053
40+5ประเทศกัมพูชา
71.2538
41+15ประวัติศาสตร์ไทย
100.0
42-3กรุงเทพมหานคร
98.1514
43+35ฟุตซอล
34.9147
44-20ถ่านหิน
45.6841
45++ดาวเทียมไทยคม
57.9279
46+19คลื่นสึนามิ
48.6835
47-11ศาสนาพุทธ
62.9849
48-17ปรากฏการณ์เรือนกระจก
42.281
49++ศุภชัย ศรีวิจิตร
13.5157
50-28ดาวศุกร์
23.0739
51++พิมประภา ตั้งประภาพร
37.7647
52-3โครโมโซม
37.9943
53-2สหภาพยุโรป
56.2279
54-13พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
51.317
55+24ประเทศมาเลเซีย
58.0767
56-16เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์
11.7901
57+2วิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540
28.6536
58+6ดาวเทียม
43.9948
59-12ศาสนาคริสต์
34.5198
60+2ยานอวกาศ
39.1088
61+14ประเทศฟิลิปปินส์
96.7847
62-20วัฒนธรรม
59.2976
63++เหตุการณ์ 6 ตุลา
84.5979
64+44โขน
86.9969
65+11พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
90.956
66+8พฤษภาทมิฬ
48.3896
67+14เศรษฐกิจพอเพียง
40.6449
68++ประเทศอินโดนีเซีย
70.2972
69-44ศาสนาอิสลาม
35.54
70++รายชื่อแหล่งมรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
35.5024
71-2เมฆ
18.1208
72-1ดวงจันทร์
52.5014
73+24ประเทศบรูไน
51.8781
74+15ตารางธาตุ
100.0
75-22ประเทศญี่ปุ่น
99.9725
76+30ลิซ่า (นักร้องชาวไทย)
43.9377
77++ปลาออร์
16.7801
78+82ดนตรีไทย
18.5575
79-27ซน เย-จิน
10.6236
80-20โคลงสี่สุภาพ
13.3973
81+5รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
58.666
82+11พอลิเมอร์
21.3244
83-16คลื่น
21.1118
84-11ดาวพุธ
25.9195
85++ภาคตะวันออก (ประเทศไทย)
39.9734
86-6พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
71.4398
87-15รายชื่อประเทศเรียงตามจำนวนประชากร
53.0504
88+16เครื่องดนตรีไทย
27.5933
89-12การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง
94.6667
90+126เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
26.4817
91++พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
23.4222
92-26ดาวฤกษ์
97.5084
93++ดาวเสาร์
24.7281
94-31ศาสนาฮินดู
71.8869
95++ประเทศเกาหลีเหนือ
71.8673
96++สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
78.6383
97-27บรรยากาศของโลก
23.0041
98++สัตว์ป่าสงวน
9.7107
99++องค์การการค้าโลก
22.1042
100-84 เทพผู้พิทักษ์
-

Popularność tajskiej Wikipedii 20 lutego 2020

W dniu 20 lutego 2020 roku w tajskiej Wikipedii było 2.10 mln odwiedzin z Tajlandii, 101.01 tys. odwiedzin ze Stanów Zjednoczonych, 19.08 tys. odwiedzin z Lao PDR, 5.99 tys. odwiedzin z Niemiec, 5.67 tys. odwiedzin z Francji, 5.00 tys. odwiedzin z Japonii, 4.30 tys. odwiedzin ze Zjednoczonego Królestwa, 3.80 tys. odwiedzin z Singapuru, 3.59 tys. odwiedzin z Korei Południowej, 3.42 tys. odwiedzin z Australii oraz 37.63 tys. odwiedzin z innych państw.

Statystyka jakości

WikiRank

Projekt jest przeznaczony do automatycznej względnej oceny artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii. Obecnie WikiRank pozwala porównywać ponad 40 mln artykułów Wikipedii w 55 językach. Wskaźniki jakości artykułu są oparte na kopii zapasowej Wikipedia (stan na październik 2019). Przy obliczaniu popularności uwzględniono statystyki artykułów za ostatni miesiąc (20 lutego 2020 roku). Przy obliczaniu aktualnej popularności oraz Zainteresowania Autorów (ZA) artykułów uwzględniono dane z września 2019 roku. Dla wartości historycznych polularności oraz ZA zostały wykorzystane dane z lat 2002-2019... Więcej informacji