Najpopularniejsze w koreańskiej Wikipedii w kwietniu 2011 roku

WikiRank.net
wer. 1.01
# Zmiany Nazwa Popularność
1+326BBK 주가 조작 사건
2+355이지아
3+861유영철
4+3005엘 클라시코
50대한민국
6+5네이버
7+4949찰리 채플린
8-7체르노빌 원자력 발전소 사고
9+95이윤형
10+3국가기술자격 종목 (기능사)
11+4제2차 세계 대전
12+6964케임브리지 공작부인 캐서린
13+53뽀롱뽀롱 뽀로로
14+869서태지
15+948강호순
16-9일본
17+8미국
18+2삼성 갤럭시 S
19+9엔젤하이로
20+10근초고왕
21+416노경수
22+14387강의석
23+18
24+424김길태
25+9한국 전쟁
26+19401서남표
27+19
28+73022존 제임스 오듀본
29+1378성평등
30+3자위행위
31-27개구리 소년 사건
32+242카카오톡
33+9서울특별시
34+1686내 마음이 들리니
35-12아이유
36+9제1차 세계 대전
37+5794.19 혁명
38+162김연아
39+55하비에르 에르난데스 발카사르
40+15소녀시대
41+4567유리 가가린
42+12후쿠시마 제1 원자력 발전소 사고
43+13위키백과
44+8365산술
45-39체르노빌
46-2조선민주주의인민공화국
47+161731부대
48+1716재보궐선거
49+294후크엔터테인먼트
50+101세대 포켓몬 목록
51+16497힐즈버러 참사
52+1432손학규
53+11무한도전
54+93세대 포켓몬 목록
55+44세대 포켓몬 목록
56+31독도
57+29이명박
58+608부활절
59+12대한민국의 인터넷 신조어 목록
60+83가시나무새
61-10웃어라 동해야
62+51근구수왕
63-24사회 연결망
64+14박정희
65-56천안함 피격 사건
66+30소셜 커머스
67+81박지성
68++방콕시티
69+5안드로이드 (운영 체제)
70+23싸이월드
71-69JYP 엔터테인먼트
72+39707윤복희
73+1702정남규 (살인범)
74-12연평도 포격
75+7868엄마를 부탁해
76-61박 2일
77+2756라그나로크
78-1성교
79-61튀니지 혁명
80+2중화인민공화국
81-2러시아
82+20한국
83+27엘리자베스 2세
84+4영국
85+437삼성 갤럭시 S II
86+15860지구의 날
87-18마인크래프트
88-13Ajax
89+35YG 엔터테인먼트
90-22와이파이
91-83도호쿠 지방 태평양 해역 지진
92-2노무현
93+482근초고왕 (드라마)
94+1594대강 정비 사업
95+32가정교사 히트맨 REBORN!
96+1705케임브리지 공작 윌리엄
97+374만우절
98+7대한민국의 공공기관
99-1독일
100+34167금도끼 은도끼
1-100 | 101-200 | 201-300 > >>

Statystyka jakości

WikiRank

Projekt jest przeznaczony do automatycznej względnej oceny artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii. Obecnie WikiRank pozwala porównywać ponad 40 mln artykułów Wikipedii w 55 językach. Wskaźniki jakości artykułu są oparte na kopii zapasowej Wikipedia (stan na czerwiec 2020). Przy obliczaniu popularności uwzględniono statystyki artykułów za ostatni miesiąc (w kwietniu 2011 roku). Przy obliczaniu aktualnej popularności oraz Zainteresowania Autorów (ZA) artykułów uwzględniono dane z marca 2020 roku. Dla wartości historycznych polularności oraz ZA zostały wykorzystane dane z lat 2002-2020... Więcej informacji