Ranking Zainteresowania Autorów w Koreańskiej Wikipedii

WikiRank.net
wer. 1.04

Ta strona zawiera popularne artykuły Koreańskiej Wikipedii, które zostały zredagowane przez największą liczbę autorów. W tym przypadku brano pod uwagę tylko zarejestrowanych autorów Wikipedii, bez botów.

# Nazwa Autorzy
1 대한민국
2 조선민주주의인민공화국
3 박정희
4 노무현
5 이명박
6 전두환
7 서울특별시
8 김대중
9 박근혜
10 대한민국의 인터넷 신조어 목록
11 자유한국당
12 6.25 전쟁
13 소녀시대
14 이승만
15 마인크래프트
16 일본
17 방탄소년단
18 무한도전
19 유재석
20 아이유
21 김구
22 김일성
23 문화방송
24 한국방송공사
25 미국
26 김영삼
27 김정은
28 김정일
29 문재인
30 일베저장소
31 EXO
32 독도
33 이순신
34 손흥민
35 조선 세종
36 개그콘서트
37 박원순
38 1박 2일
39 김연아
40 크리스티아누 호날두
41 한국
42 대한민국 축구 국가대표팀
43 박지성
44 나무위키
45 중화인민공화국
46 5·18 광주 민주화 운동
47 부산광역시
48 네이버
49 한국어
50 더불어민주당
51 맨체스터 유나이티드 FC
52 위키백과
53 삼성 그룹
54 고려대학교
55 로블록스
56 서울대학교
57 메이플스토리
58 리오넬 메시
59 SBS
60 대한항공
61 안철수
62 스타크래프트
63 안중근
64 트와이스
65 대구광역시
66 디시인사이드
67 대한제국 고종
68 인천광역시
69 박주영
70 중화민국
71 KBO 리그
72 인천국제공항
73 샤이니
74 태연
75 동방신기
76 자위행위
77 고구려
78 슈퍼주니어
79 서울역
80 연세대학교
81 허경영
82 FC 서울
83 조선
84 일제 강점기
85 뮤직뱅크
86 광주광역시
87 SM 엔터테인먼트
88 롯데 자이언츠
89 조선 태조
90 기성용
91 원더걸스
92 아돌프 히틀러
93 위안부
94 리그 오브 레전드
95 예수
96 아베 신조
97 한국어 위키 목록
98 빅뱅 (음악 그룹)
99 나경원
100 인간의 음경
1-100 | 101-200 | 201-300 > >>