Ranking Zainteresowania Autorów w Koreańskiej Wikipedii

WikiRank.net
wer. 1.5

Ta strona zawiera popularne artykuły Koreańskiej Wikipedii, które zostały zredagowane przez największą liczbę autorów. W tym przypadku brano pod uwagę tylko zarejestrowanych autorów Wikipedii, bez botów.

# Nazwa Autorzy
1 대한민국
2 조선민주주의인민공화국
3 박정희
4 노무현
5 이명박
6 전두환
7 서울특별시
8 김대중
9 박근혜
10 대한민국의 인터넷 신조어 목록
11 자유한국당
12 6.25 전쟁
13 소녀시대
14 이승만
15 마인크래프트
16 방탄소년단
17 일본
18 유재석
19 무한도전
20 아이유
21 김일성
22 김구
23 문화방송
24 한국방송공사
25 미국
26 김영삼
27 문재인
28 김정은
29 김정일
30 손흥민
31 박원순
32 일베저장소
33 세종
34 이순신
35 독도
36 크리스티아누 호날두
37 EXO
38 개그콘서트
39 한국
40 1박 2일
41 김연아
42 대한민국 축구 국가대표팀
43 나무위키
44 중화인민공화국
45 부산광역시
46 박지성
47 더불어민주당
48 한국어
49 5·18 광주 민주화 운동
50 네이버
51 위키백과
52 맨체스터 유나이티드 FC
53 삼성그룹
54 로블록스
55 고려대학교
56 리오넬 메시
57 안중근
58 서울대학교
59 메이플스토리
60 SBS
61 안철수
62 대구광역시
63 KBO 리그
64 대한항공
65 트와이스
66 스타크래프트
67 중화민국
68 디시인사이드
69 인천광역시
70 고종 (대한제국)
71 허경영
72 아베 신조
73 인천국제공항
74 샤이니
75 박주영
76 태연
77 조선
78 서울역
79 뮤직뱅크
80 고구려
81 연세대학교
82 동방신기
83 자위행위
84 광주광역시
85 태조 (조선)
86 FC 서울
87 슈퍼주니어
88 일제강점기
89 아돌프 히틀러
90 SM 엔터테인먼트
91 롯데 자이언츠
92 이재명
93 리그 오브 레전드
94 브롤스타즈
95 예수
96 기성용
97 나경원
98 원더걸스
99 위안부
100 한국어 위키 목록
1-100 | 101-200 | 201-300 > >>